Quina Quen

Quina

Wiek: Nieznany

Broń: Sztućce

Profesja: Kucharz

Informacje ogólne

Quina to stwór z gatunku Qu. Mieszka na bagnach i jego/jej smakołykiem są żaby. Wyrusza w podróż po świecie w celu poznania nowych smaków. Ma obsesję na punkcie jedzenia. Na początku podchodziłem doń sceptycznie, ale jest to bardzo sympatyczna postać. Dzięki zjadaniu stworów Quina uczy się umiejętności. Płeć tego stworzenia jest niemożliwa do określenia, więc raz piszę o niej on a raz ona o nim:).

Trance

W transie zamiast komendy Eat pojawia się hasło Cook. Trans ułatwia zjedzenie stwora i nauczenie się jego umiejętności, jednak przeciwnik musi być trochę uszkodzony (mniej niż zwykle).

Blue Magic

Czar MP Opis
Goblin Punch 4 Zadaje wrogowi bezżywiołowe obrażenia.
Lv5 Death 20 Uśmierca wrogów o poziomach będących wielokrotnością 5.
Lv4 Holy 22 Zadaje obrażania od świętości (holy) wrogom, których poziom jest wielokrotnością 4.
Lv3 Def-less 12 Obniża obronę wrogom, których poziom jest wielokrotnością 3.
Doom 12 Od 10 odlicza śmierć wroga.
Roulette 18 Uśmierca losowy cel.
Aqua Breath 14 Obrażenia od wody na wszystkich wrogów.
Mighty Guard 64 Rzuca Shell i Protect na wszystkich członków drużyny.
Matra Magic 8 Obniża HP celu do 1.
Bad Breath 16 Powoduje u wroga Confuse, Darkness, Poison, Slow i Mini.
Limit Glove 10 Przy jednym HP zadaje bezżywiołowe obrażenia wrogowi.
1,000 Needles 8 Obniża HP wroga o 1000.
Pumpkin Head 12 Zadaje obrażenia, których wielkość zależy od różnicy pomiędzy Max HP a aktualnym stanem zdrowia Quina.
Night 14 Usypia wszystkich wrogów.
Twister 22 Obrażenia od wiatru dla wszystkich przeciwników.
Earth Shake 20 Obrażenia od ziemi dla wszystkich przeciwników.
Angel’s Snack 4 Rzuca Remedy na członków drużyny.
Frog Drop 10 Zadaje obrażenia zależne od ilości złapanych wcześniej żab.
White Wind 14 Odnawia HP członkom drużyny.
Vanish 8 Powoduje znikniecie członka drużyny.
Frost 8 Zamraża (Freeze) wroga.
Mustard Bomb 10 Powoduje Heat u wroga.
Magic Hammer 2 Zmniejsza MP wroga
Auto-Life 14 W razie śmierci rzucany jest czar Life (raz).

Umiejętności pasywne

Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.

Umiejętność KAM Opis
Auto-Reflect 15 Przez całą bitwę aktywny jest czar Reflect.
Auto-Float 6 Przez całą bitwę aktywny jest czar Float.
Auto-Haste 9 Przez całą bitwę aktywny jest czar Haste.
Auto-Regen 10 Przez całą bitwę aktywny jest czar Regen.
Auto-Life 12 W razie śmierci rzucany jest czar Life (raz).
MP+10% 4 Zwiększa max MP o 10%.
Healer 2 Podczas ataku fizycznego lekko odnawia HP celu.
Add Status 3 Dodaje efekt statusu pochodzący od broni.
Gamble Defense 1 Losowo zwiększa obronę.
Half MP 11 Czar kosztuje 50% mniej MP (podczas bitwy).
High Tide 8 Postać szybciej wchodzi w Trance!
Counter 8 Szansa na kontratak po ataku wroga.
Body Temp 4 Chroni przed Freeze i Heat.
Level Up 7 Zdobywane jest o 50% więcej doświadczenia.
Ability Up 3 Szybsza nauka umiejętności.
Millionaire 5 Zwiększa zyski pieniężne po bitwie.
Insomniac 5 Chroni przed Sleep
Antibody 4 Chroni przed Poison i Venom.
Loudmouth 4 Chroni przed Silence.
Jelly 4 Chroni przed Petrify i Gradual Petrify.
Absorb MP 6 Absorbuje MP czaru rzuconego przez wroga.
Auto-Potion 3 Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu.
Locomotion 4 Chroni przed Stop.
Clear Headed 5 Chroni przed Confuse.

Błękitna magia

Aby poznać jakieś zaklęcie błękitnej magii Quina musi wcześniej zjeść przeciwnika, który się tą umiejętnością posługuje. Nie każdą umiejętność można poznać. Te które są dostępne są tutaj wypisane, wraz z nazwą potwora który powinien zostać zjedzony. Pamiętaj, że Quina może zjeść tylko stwory bliskie śmierci.

script type=
Umiejętność Zjedz tego potwora!
Goblin Punch Goblin, Goblin Mage
Lv5 Death Stroper, Dracozombie, Whale Zombie, Lich
Lv4 Holy Feather Circle, Torama, Amdusias
Lv3 Def-less Carve Spider, Lamia, Lizard Man, Sand Scorpion, Ochu, Grand Dragon
Doom Veteran, Ash
Roulette Ghost, Zombie, Hecteyes
Aqua Breath Clipper, Axolotl, Sahagin, Vepal
Mighty Guard Serpion, Myconid, Gigan Octopus, Antlion, Gargoyle
Matra Magic Trick Sparrow, Dragonfly, Zaghnol, Ogre, Land Worm, Armstrong
Bad Breath Anemone, Worm Hydra, Malboro
Limit Glove Mu, Axe Beak, Mandragora, Blazer Beetle, Jabberwock, Catoblepas
1,000 Needles Cactuar
Pumpkin Head Python, Hedgehog Pie, Ladybug, Skeleton, Yeti, Basilisk, Bandersnatch
Night Nymph, Abomination, Seeker Bat, Grimlock
Twister Red Dragon, Abadon, Tiamat
Earth Shake Adamantoise, Earth Guardian, Shell Dragon
Angel’s Snack Ironite, Mistodon, Epitaph, Behemoth
Frog Drop Gigan Toad
White Wind Zuu, Griffin, Zemzelett, Garuda
Vanish Vice, Hornet, Gnoll, Troll, Drakan
Frost Wraith, Chimera, Kraken
Mustard Bomb Bomb, Red Vepal, Grenade, Wraith, Maliris
Magic Hammer Magic Vice, Ring Leader
Auto-Life Carrion Worm, Gimme Cat, Cerberus, Yan, Stilva. To nie to samo co umiejętność pasywna.

Nauka umiejętności

Wszystkie bierne umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Quina musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.

Umiejętność AP Zaklęta w przedmiotach
Auto-Reflect 75 Reflect Ring
Auto-Float 40 Feather Boots
Auto-Haste 70 Running Shoes
Auto-Regen 30 Golden Hairpin, Glutton’s Robe, Light Robe
Auto-Life 165 Rebirth Ring. To nie to samo co błękitna magia.
MP+10% 50 Magician Cloak, Magician Robe, Magician Shoes, Emerald
Healer 60 Garnet
Add Status 35 Bone Wrist, Chimera Armlet, Bracer, Feather Hat, Twist Headband, Glass Buckle
Gamble Defense 40 Twist Headband, Adaman Hat, Power Vest
Half MP 90 Light Robe, Protect Ring
High Tide 250 Fork, Needle Fork, Mythril Fork, Silver Fork, Bistro Fork, Gastro Fork, Jade Armlet, Dark Hat, Gaia Gear, Sapphire
Counter 55 Ritual Hat, Power Vest, Power Belt
Body Temp 20 Jade Armlet, Holy Miter, Glutton’s Robe, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond
Level Up 60 Egoist’s Armlet, Rosetta Ring, Fairy Earrings
Ability Up 40 Green Beret, Silk Robe, Ribbon, Lapis Lazuli
Millionaire 100 Yellow Scarf
Insomniac 40 Bandana, Holy Miter, Magician Cloak, Gaia Gear, Coral Ring
Antibody 20 Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glutton’s Robe, Glass Buckle
Loudmouth 30 Mage’s Hat, Golden Hairpin, Silk Robe
Jelly 35 Dragon Wrist, Dark Hat, Circlet, Bronze Vest, Dark Gear
Absorb MP 80 Promist Ring
Auto-Potion 30 Mythril Vest, Demon’s Vest, Magician Robe, Running Shoes, Gold Choker
Locomotion 20 Black Hood, Golden Skullcap, Survival Vest, Demon’s Vest
Clear Headed 25 Magic Armlet, Lamia’s Tiara, Green Beret, Circlet, Dark Gear, Magician Shoes