Tarcze

W jednej ręce broń a w drugiej tarcza. Taki duet sprawi każdemu wrogowi wiele trudności.

  • W kolumnie Nazwa znajdziesz nazwę tarczy
  • Kolumna AB pokazuje obronność tarczy
  • Kolumna E% pokazuje modyfikator uników (im mniejszy tym lepiej)
  • Oto legenda profesji: W – Warrior; K – Knight; T – Thief; N – Ninja; MO – Monk; MA – Master; BM – Black Mage; BW – Black Wizard; WM – White Mage, WW – White Wizard; RM – Red Mage; RW – Red Wizard
  • Kolumna Kupno podaje cenę kupna danych tarczy, kolumna Sprzedaż podaje cenę sprzedaży
  • kolumna Cechy opisuje dodatkowe właściwości
  • Kolumna Lokalizacja podaje miejsce występowania tarczy
Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Leather Shield 3 1 15 7 x         x x      
Lokalizacje
Pravoca, Terra Cavern

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Iron Shield 4 0 100 50 x         x x      
Lokalizacje
Cornelia Castle, Elfheim

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Buckler 2 0 2 500 1 250 x x x     x x x    
Lokalizacje
Crescent Lake

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Mythril Shield 8 0 2 500 1 250 x         x x      
Lokalizacje
Crescent Lake, Mt. Gulg

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Flame Shield 12 0 5 000 x         x x      
Cechy
Chroni przed atakami lodowymi
Lokalizacje
Mt. Gulg

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Ice Shield 12 0 5 000 x         x x      
Cechy
Chroni przed atakami ogniowymi
Lokalizacje
Ice Cavern

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Diamond Shield 16 0 7 500           x        
Lokalizacje
Sunken Shrine

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Protect Cloak 8 2 10 000 x x   x x x x x   x x x
Lokalizacje
Flying Fortress, Temple of Chaos

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Aegis Shield 16 0 20 000           x        
Cechy
Chroni przed petryfikacj±
Lokalizacje
Tower of Mirage