Hełmy

Z założenia (i po założeniu) chronią głowę przed zbyt uciążliwymi przeciwnikami. Po co nabijać sobie guzy?

  • W kolumnie Nazwa znajdziesz nazwę hełmu
  • Kolumna AB pokazuje obronność hełmu
  • Kolumna E% pokazuje modyfikator uników (im mniejszy tym lepiej)
  • Oto legenda profesji: W – Warrior; K – Knight; T – Thief; N – Ninja; MO – Monk; MA – Master; BM – Black Mage; BW – Black Wizard; WM – White Mage, WW – White Wizard; RM – Red Mage; RW – Red Wizard
  • Kolumna Kupno podaje cenę kupna danego hełmu, kolumna Sprzedaż podaje cenę sprzedaży
  • kolumna Cechy opisuje dodatkowe właściwości
  • Kolumna Lokalizacja podaje miejsce występowania hełmu
Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Cap 1 1 80 40 x x x x x x x x x x
Lokalizacje
Elfheim, Temple of Chaos

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Ribbon 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
Efekty
Chroni przed specjalnymi atakami
Lokalizacje
Sunken Shrine, Watterfall, Flying Fortress

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Helmet 3 3 100 50 x x x
Lokalizacje
Elfheim, Mt. Duergar

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Grand Helmet 5 5 450 225 x x x
Lokalizacje
Mt. Duergar, Melmond

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Mythril Helmet 6 3 2 500 1 250 x x x
Lokalizacje
Crescent Lake, Mt. Gulg

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Diamond Helmet 8 3 5 000 x
Lokalizacje
Sunken Shrine

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Heal Helmet 6 3 10 000 x z
Efekty
Odnawia HP drużyny
Lokalizacje
Tower of Mirage, Flying Fortress