Rękawice

Kolejny zestaw przedmiotów o znaczeniu ochronnym.

  • W kolumnie Nazwa znajdziesz nazwę rękawic
  • Kolumna AB pokazuje obronność rękawic
  • Kolumna E% pokazuje modyfikator uników (im mniejszy tym lepiej)
  • Oto legenda profesji: W – Warrior; K – Knight; T – Thief; N – Ninja; MO – Monk; MA – Master; BM – Black Mage; BW – Black Wizard; WM – White Mage, WW – White Wizard; RM – Red Mage; RW – Red Wizard
  • Kolumna Kupno podaje cenę kupna danych rękawic, kolumna Sprzedaż podaje cenę sprzedaży
  • kolumna Cechy opisuje dodatkowe właściwości
  • Kolumna Lokalizacja podaje miejsce występowania rękawic
Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Leather Gloves 1 1 60 30 x x x x x x x x x x x x
Lokalizacje
Pravoca

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Bronze Gloves 2 3 200 100 x         x x      
Lokalizacje
Elfheim Castle, Melmond

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Steel Gloves 4 5 750 375 x         x x      
Lokalizacje
Western Keep, Melmond

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Mythril Gloves 6 3 2 500 1 250 x   x     x x      
Lokalizacje
Crescent Lake, Mt. Gulg, Ice Cavern

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Giant’s Gloves 6 3 5 000           x x x    
Cechy
Chroni przed Saber
Lokalizacje
Sunken Shrine

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Gauntlets 6 3 7 500           x x x    
Cechy
Chroni przed Bolt2 i umożliwia rzucanie Bolt2
Lokalizacje
Elfheim, Temple of Chaos

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
DiamondGloves 8 3 10 000           x        
Lokalizacje
Sunken Shrine, Flying Fortress

 

Nazwa AB E% Kupno Sprzedaż W T MO RM WM BM K N MA RW WW BW
Protect Ring 8 1 20 000 10 000 x x x x x x x x x x x x
Cechy
Chroni przed natychmiastową śmiercią.
Lokalizacje
Gaia, Flying Fortress, Temple of Chaos (finał)