Statusy

W każdej części FF mamy do czynienia z wieloma statusami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Nie inaczej jest z FF12. Większość statusów tu występujących jest dobrze znana, jednak dla ułatwienia, w tym dziale przedstawię krótko każdy z nich. Pamiętajmy, że aby Remedy leczyło więcej statusów, należy wykupić odpowiednie licencje – Remedy Lore 1, 2 i 3.

Nazwa Działanie Czary wywołujące Czary leczące Przedmioty leczące
Berserk Postać cały czas atakuje wroga Berserk Dispel, Dispelga
Blind Znacząco obniża celność Blind, Blindga Blindna, Esuna, Esunaga Eye Drops, Remedy
Bravery Podwyższa siłę Bravery Dispel, Dispelga
Bubble Podwaja maksymalne HP Bubble Dispel, Dispelga
Confuse Postać atakuje sojuszników Confuse Esuna, Esunaga Smelling, Salts, Remedy (Remedy Lore 2)
Disable Postać nie może nic robić Disable Esuna, Esunaga Remedy (RL1)
Disease Ataki wroga obniżają maksymalne HP postaci Cleanse, Esuna, Esunaga Vaccine, Remedy (RL3)
Doom Gdy odliczanie dojdzie do końca – KO Countdown Esuna, Esunaga Remedy (RL3)
Faith Podwyższa siłę magii Faith Dispel, Dispelga
Float Postać nie aktywuje pułapek Float Dispel, Dispelga
Haste Zwiększa szybkość Haste, Hastega Dispel, Dispelga, Slow, Slowga
Immobilise Postać nie może ruszyć z miejsca Immobilise Esuna, Esunaga Remedy (RL1)
KO Postać nie walczy Death Raise, Arise Phoenix Down
Lure Wrogowie koncentrują ataki na postaci Decoy Dispel, Dispelga
Oil Postać odnosi dużo większe obrażenia od ognia Oil Esuna, Esunaga Handkerchief, Remedy (RL2)
Petrify Gdy odliczanie dojdzie do końca – status Stone Break Stona, Esuna, Esunaga Gold Needle, Remedy (RL2)
Poison Postać odnosi obrażenia co pewien czas Poison, Toxify Posiona, Esuna, Esunaga Antidote, Remedy
Protect Wzmacnia obronę Protect, Protectga Dispel, Dispelga
Reflect Odbija wszystkie czary Reflect, Reflectga Dispel, Dispelga
Regen Część HP odnawia się co pewien czas Regen Dispel, Dispelga
Reverse Ataki i leczenie dają odwrotny rezultat Reverse Dispel, Dispelga
Sap HP spada przez cały czas Bio, Scourge Esuna, Esunaga Remedy (RL1)
Shell Wzmacnia obronę magiczną Shell, Shellga Dispel, Dispelga
Silence Postać nie może rzucać czarów Silence, Silencega Vox, Esuna, Esunaga Echo Herbs, Remedy
Sleep Postać nie walczy Sleep, Sleepga Esuna, Esunaga Alarm Clock, Remedy (RL1)
Slow Zmniejsza szybkość Slow, Slowga Haste, Hastega, Esuna, Esunaga Hastega Mote, Remedy
Stone Postać nie walczy Stona, Esuna, Esunaga Gold Needle, Remedy (RL2)
Stop Postać zatrzymuje się Stop Esuna, Esunaga Chronos Tear, Remedy (RL3)