Biała Magia

Poziom 1
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Cure1 Odnawia HP o 16-32 1 z drużyny K RM RW WM WW
Dia1 Rani Nieumarłych (20-80 Dmg) Wrogowie WM WW
Shld1 Zwiększa obronę (+8 pkt ) 1 z drużyny K RM RW WM WW
Blink Zwiększa szansę uniku (+80) Rzucający czar K RW WM WW

Poziom 2
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Lamp Leczy Blind 1 z drużyny K RM RW WM WW
Silence Blokuje czarowanie Wrogowie K RM RW WM WW
NulBolt Zmniejsza obrażenia od błyskawic 50% Drużyna K RM RW WM WW
Invis1 Zwiększa umiejętności uniku (+40) 1 z drużyny K RM RW WM WW

Poziom 3
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Cure2 Odnawia HP o 33-66 1 z drużyny K RM RW WM WW
Dia2 Rani Nieumarłych 40-160 pkt. Wrogowie WM WW
NulFire Zmniejsza obrażenia ogniowe 50% Drużyna K RM RW WM WW
Heal1 Odnawia HP (12-24) Drużyna WM WW

Poziom 4
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Esuna Odtruwa 1 z drużyny RM RW WM WW
Fear Wrogowie uciekają Wrogowie WM WW
NulIce Zmniejsza obrażenia lodowe 50% Drużyna RM RW WM WW
Vox Usuwa MUTE 1 z drużyny RW WM WW

Poziom 5
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Cure3 Odnawia HP 1 z drużyny RM RW WM WW
Life1 Wskrzesza (poza bitwą) 1 z drużyny RW WM WW
Dia3 Rani Nieumarłych Wrogowie WM WW
Heal2 Odnawia HP (moc cure2) Drużyna WM WW

Poziom 6
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Stona Usuwa petryfikację 1 z drużyny WM WW
Warp2 Przenosi na zewnątrz jaskiń Drużyna RW WW
Shld2 Zwiększa obronę (+12 pkt) Drużyna RW WM WW
Invis2 Osłabia ataki wroga (40%) Drużyna RW WM WW

Poziom 7
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Cure4 Odnawia w pełni HP 1 z drużyny WW
Dia4 Rani Nieumarłych Wrogowie WW
NulMgc Chroni przed natychmiastową śmiercią Drużyna RW WM WW
Heal3 Odnawia HP (moc cure3) Drużyna WM WW

Poziom 8
Nazwa Działanie Zasięg Profesje
Holy Potężny czar ofensywny białej magii Wrogowie WW
NulAll Antymagiczna bariera 1 z drużyny WW
Dispel Usuwa specjalne odporności wroga 1 wróg WW
Life2 Wskrzesza i w pełni leczy 1 z drużyny WW