Questy

Kingdom Hearts oferuje nam wiele dodatkowych wyzwań. Omówimy tu pokrótce część z nich.

Trinities
Dalmatyńczyki
100 Acre Wood
Pocztówki
Mushrooms