Skills

Poniżej znajduje się kompletna lista umiejętności dostępnych w Final Fantasy X. Trzeba pamiętać, że przeciwnicy są w różnym stopniu odporni na zmiany statusów. Szanse powodzenia podane w opisie dotyczą wrogów, którzy nie mają odporności.

Nazwa MP Opis
Sleep Attack 5 atak fizyczny, wywołujący status Sleep, trwający trzy kolejki
50% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Silence Attack 5 atak fizyczny, wywołujący status Silence, trwający trzy kolejki
50% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Dark Attack 5 atak fizyczny, wywołujący status Darkness, trwający trzy kolejki
50% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Sleep Buster 10 atak fizyczny, wywołujący status Sleep, trwający trzy kolejki
100% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Silence Buster 10 atak fizyczny, wywołujący status Silence, trwający trzy kolejki
100% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Dark Buster 10 atak fizyczny, wywołujący status Darkness, trwający trzy kolejki
100% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Zombie Attack 10 atak fizyczny, wywołujący status Zombie, trwający trzy kolejki
100% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Triple Foul 24 atak fizyczny wywołujący statusy: Sleep, Silence i Darkness, trwające trzy tury
100% szansy powodzenia na nieodpornym przeciwniku
Delay Attack 8 atak fizyczny, opóźnia kolejny ruch przeciwnika
Delay Buster 18 atak fizyczny, opóźnia kolejny ruch przeciwnika, bardziej skuteczny niż Delay Attack
Power Break 8 atak fizyczny, obniża siłę (Str) przeciwnika o 50%
Magic Break 8 atak fizyczny, obniża magię (Mag) przeciwnika o 50%
Armor Break 12 atak fizyczny, obniża obronę (Def) przeciwnika o 50%
Mental Break 12 atak fizyczny, obniża obronę przed magią (MagDef) przeciwnika o 50%
Extract Power 1 atak fizyczny, powoduje, że wszystkie przedmioty zostawione przez wroga zamienią się w Power Spheres
Extract Mana 1 atak fizyczny, powoduje, że wszystkie przedmioty zostawione przez wroga zamienią się w Mana Spheres
Extract Speed 1 atak fizyczny, powoduje, że wszystkie przedmioty zostawione przez wroga zamienią się w Speed Spheres
Extract Ability 1 atak fizyczny, powoduje, że wszystkie przedmioty zostawione przez wroga zamienią się w Ablity Spheres
Full Break 99 atak fizyczny, powoduje zmniejszenie o 50% charakterystyk przeciwnika: siły, magii, obrony i obrony przed magią
Mug 10 atak fizyczny połączony z kradzieżą przedmiotów
Nab Gil 30 atak fizyczny połączony z kradzieżą gotówki
Quick Hit 36 szybki atak fizyczny, kolejna tura postaci wypadnie szybciej, niż przy tradycyjnym ataku;
bardzo przydatne w walce z najsilniejszymi przeciwnikami