Seed Test

Za pomocą tego testu zwiększa się Twoja ranga SeeD. Od niej zależy wysokość Twoich zarobków. Podwyższyć swoją rangę można walcząc lub pisząc testy. Ranga może zmaleć jeśli będziesz unikał walk i nie wypełniał zadań. Możesz napisać te testy, które odpowiadają Twojemu poziomowi doświadczenia. Nie możesz pisać testu 18 jeśli masz 17 poziom. Poniżej znajdziesz odpowiedzi (Y – Yes, N – No).

Nr. pyt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Level 1 Y N Y Y Y N N Y N N
Level 2 Y N Y Y Y N Y Y N N
Level 3 N N Y N Y Y Y N Y N
Level 4 N Y Y Y N N Y Y N N
Level 5 N N N Y Y N N Y Y Y
Level 6 Y N Y Y N N Y Y N Y
Level 7 Y Y Y Y Y Y N Y Y N
Level 8 N Y N N Y Y N N Y N
Level 9 N Y N N N N N N Y Y
Level 10 Y N N N N N N N Y N
Level 11 Y Y N Y Y N Y N N Y
Level 12 N Y N N Y N Y N Y N
Level 13 Y N N N Y N N N N N
Level 14 Y Y Y Y N Y Y N Y N
Level 15 Y Y N N N N N Y N Y
Level 16 Y N N Y N Y N N Y N
Level 17 Y N N N Y N N Y N N
Level 18 Y N N N Y N N N N N
Level 19 Y N N Y N N N N N Y
Level 20 Y Y N Y N Y Y Y N N
Level 21 Y Y Y Y N N Y Y Y N
Level 22 N N N Y N N N Y Y N
Level 23 Y N N N N Y Y Y Y Y
Level 24 Y Y N N Y Y N N N Y
Level 25 Y N Y Y Y N N Y N N
Level 26 Y Y N Y N Y N Y N N
Level 27 N Y N N N N Y N Y N
Level 28 Y N N Y Y Y N Y N N
Level 29 N N N Y Y N N N Y N
Level 30 N Y N N N N Y N N N