Guardian Forces

Guardian Forces pomagają Ci podczas walki. Posiadają oni pożyteczne umiejętności, które ułatwiają rozgrywkę i umożliwiają Junction’owanie czarów. Większość z GF występuje “po drodze”, można się na nie natknąć podczas przechodzenia gry. Niektóre jednak należy odszukać samodzielnie. Poza funkcjami czysto bitewnymi, GF’y pozwalają na odpowiednie konfigurowanie magii (Junction) i używanie jej w celu poprawiania możliwości bohaterów. Umożliwiają również korzystanie z komend.

Podstawowe właściwości

PRZYWOŁYWANIE: Aby przywołać GF’a należy mieć go podłączonego (Junction) do odpowiedniego bohatera jak również uaktywnioną komendę GF. Przywoływanie nic nie kosztuje, ponieważ nie ma punktów magii, potrzebny jest jednak czas na przybycie strażnika. Podczas oczekiwania wszelkie obrażenie są zadawane GF’owi, w tym czasie GF może też zginąć (na szczęście nie na stałe). Przywoływanie jest szybsze, jeśli pomiędzy wzywającym a GF jest wyższa kompatybilność.

KOMPATYBILNOŚĆ: Kompatybilność jest odpowiedzialna za czas przywoływania GF’ów. Im wyższa tym lepiej. Więcej szczegółów znajduje się na osobnej stronie poświęconej Kompatybilności.

BOOST (dopalacz): Kiedy GF posiądzie umiejętność (ability) Boost można zwiększyć siłę jego uderzenia(należy używać odpowiednich klawiszy – w przypadku wersji PC domyślnymi klawiszami są F (ukryj) oraz A (odpowiedzialne za Boost), natomiast dla konsol są to Kwadrat i Select) Wciskamy klawisz “ukryj” i trzymamy go, a następnie zaczynamy wciskać klawisz “dopalacz”, jak najszybciej potrafimy – w prawym dolnym rogu pojawią się cyfry z kciukiem. Gdy kciuk jest przekreślony, przestajemy wciskać “dopalacz” (“ukryj” trzymamy), gdy tylko przekreślenie zniknie wciskamy “Boost” dalej. Maksymalną wartością jest 250, ale jedynie w czasie przywoływania Eden’a jest wystarczająca ilość czasu by uzyskać tak wysoką liczbę.

Na pasku po prawej znajdują się odnośniki do stron z dokładnymi opisami i charakterystykami Strażników. GF’y podstawowe to te, które można przywoływać za pomocą komendy GF i które są wyświetlane w menu Strażników. GF’y dodatkowe działają w inny sposób – albo losowo lub po użyciu jakiegoś przedmiotu.